حافظه ها RAM

انتخاب نوع و مقدار حافظه برای لپ تاپ

چقدر حافظه :

قاعده کلی برای تعیین مقدار حافظه کافی در مورد سیستم های کامپیوتری این است که به مقدار RAM اعلام شده توسط شرکت تولیدی نرم افزارهای مورد استفاده خود توجه کنید. مقدار RAM اعلام شده برای هر یک از برنامه ها و همچنین سیستم عامل مورد استفاده خود را بنا به توسعه شرکت تولیدی در دو مشخصه حداقل Minimum و توصیه شده Recommended انتخاب میکنیم. معمولا بهتر است حافظه بیشتری از مقدار حداقل و برای ایجاد یک وضعیت خوب باید حافظه سیستم خود را در حد توصیه شده انتخاب کرد.